Obsah

Uzavírka silnice, opěrná zeď Rajnochovice

Typ: ostatní
Stabilitu silnice v Rajnochovicích zajistí opěrná zeď.

Za účelem zajištění stability silnice v Rajnochovicích proti jejímu podemílání blízkým potokem Juhyně vybudují silničáři 119 metrů dlouhou pilotovou opěrnou stěnu.

Popis prací

Předmětem díla je zabezpečení stability silničního tělesa silnice III/01866 v obci Rajnochovice proti jeho vymílání přilehlým tokem pilotovou opěrnou stěnou v délce 119 metrů. Piloty budou mít průměr 900 milimetrů, délku sedm metrů. Hlavy pilot budou svázány železobetonovou převázkou s římsou a osazeným mostním zábradelním svodidlem se svislou výplní. Opevnění pilotové zdi bude zpevněno záhozem z lomového kamene. Na silnici v délce 206 metrů dojde k výměně asfaltových vrstev, sanaci okrajů vozovky a zajištění odvodnění. Bude upraveno i koryto vodního toku.

 

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 18,598 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 16. srpna a dokončeny do 30. listopadu tohoto roku.

 

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na akci Rajnochovice,  opěrná zeď zahájíme ve středu 18.08.2021

Dopravní značení bude umístěno už v pondělí 16.08.2021 v dopolední hodinách, průjezd po komunikaci bude zatím korigován semafory

Úplná uzavírka a průjezd po provizorním přemostění bude cca od 05.09.2021

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Provoz vozidel do hmotnosti 7,5 tuny bude veden po mostním provizoriu a místní komunikaci kyvadlově za použití světelného signalizačního zařízení. Pro vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny bude stanovena objízdná trasa přes Valašské Meziříčí, Jablůnku, Hošťálkovou, Troják.
 

 

 

 


Vytvořeno: 12. 8. 2021
Poslední aktualizace: 12. 8. 2021 09:33
Autor: Správce Webu