Obsah

Vážení prodejci,

rádi bychom Vás informovali o podmínkách a organizaci stánkového prodeje na naší tradiční pouti. Abychom zajistili plynulý průběh a spokojenost všech zúčastněných, prosíme, věnujte pozornost následujícím informacím:

  1. Rezervace míst: Na naší pouti předem nerezervujeme místa pro stánky. Místo si můžete vybrat přímo na místě v den konání akce.

  2. Příjezd a registrace: Prodejci jsou vítáni k příjezdu v sobotu od 6 hod. Prosíme, abyste se dostavili včas, abyste si mohli zajistit vhodné místo pro svůj stánek.

  3. Poplatky: Na místě bude vybírán poplatek za pronájem plochy dle platné obecně závazné vyhlášky obce Rajnochovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

  1. Umístění stánků: Umístění stánků bude organizováno na principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele". 

  2. Technické zázemí: Pokud potřebujete připojení k elektřině, prosíme, přineste si vlastní prodlužovací kabely a další potřebné vybavení. Technické možnosti jsou velmi omezené.

  3. Bezpečnost a hygiena: Prosíme všechny prodejce, aby dbali na bezpečnost a hygienu při prodeji svých výrobků. Veškerý odpad je třeba likvidovat v souladu s pokyny organizátorů.

  4. Kontakt: Pokud máte jakékoli dotazy ohledně stánkového prodeje, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 573 391 263, případně elektronicky na e-mail: obec@rajnochovice.cz 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že si pouť společně užijeme!