Obsah

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Rajnochovice

Adresa: Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice

Telefon: 573 391 263

E-mail: obec@rajnochovice.cz

IČ: 00287661

DIČ: CZ00287661

IDDS: gx5bbtq

Číslo účtu: 1483134349/0800