Navigace

Obsah

Sběr nebezpečného odpadu, 30.3.2019
 
Sdělení pro odběratele pitné vody z obecního vodovodu
Protokol o zkoušce pitné vody
 
Úhrada poplatků za rok 2019
 
Lékařská pohotovostní služba v Bystřici pod Hostýnem
 
Odstranění dřevin ohrožujících bezpečnost provozování elektrické distribuční soustavy
 
Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
 

Změna sídla Územního pracoviště v Holešově Finančního úřadu pro Zlínský kraj

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci tvorby rozvojového plánu obce

 

Pořízení vybavení třídy v ZŠ Rajnochovice

 

Kontakty na kominíky

 

Zastupitelstvo obce Rajnochovice vydalo dne 16. 9. 2013  usn. č. 9/2013 nový územní plán obce Rajnochovice.  

Projekt „Územní plán Rajnochovice“ je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje, Podprogramu na podporu obnovy venkova (PF02-12). Celkové náklady na jeho pořízení činily 410 000,-Kč, podpora ve formě dotace činí 50% (205 000 Kč).

 

Změny v povolování výjezdů na Hostýn

 

Jak pomohla EU ESF naší obci