Navigace

Obsah

PŘÍRODA A KRAJINA

Přehled zvláště chráněných území na katastru Rajnochovic

 

 

 

 

 

 

 

  • Přírodní památka Vřesoviště Bílová –vyhlášená v r.1972 o výměře 3ha. Jedná se o zbytkypodhorského vřesoviště s jalovci.
 
letecký snímek s polohou přírodních rezervací a přírodních památek


V bízkém oklolí Rajnochovic se pak nachází další přírodní rezervace (Obřany, Smrdutá) a památky (Na Jančích, Solisko). Kromě přítomnosti zvláště chráněných území uvedených výše je velká část území obce zároveň evropsky významnou lokalitouptačí oblastí soustavy NATURA 2000.  Na území obce se rozkládá také nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability (Kelčský Javorník) a zároveň je v podstatě celé území obce součástí přírodního parku Hostýnské vrchy.To vše dokládá obrovský přirodní potenciál obce.