Obsah

Rozhledna Kelčský Javorník

Stavba je umístěna při vrcholu Kelčského Javorníka na území obce Rajnochovice v nadmořské výšce 865 m n. m. Postavena je s laskavým svolením vlastníka na pozemku Arcibiskupství olomouckého.

hlavní foto

Investor: Podhostýnský mikroregion (http://www.podhostynsko.cz)

Cena: 10.4 milionů Kč

Podpora: Regionální operační program Střední Morava - 85 % uznatelných nákladů. Na financování 15 % uznatelných nákladů na stavbu rozhledny byly použity nejen vlastní finanční prostředky Podhostýnského mikroregionu, ale především také finanční prostředky věnované členskými obcemi Podhostýnského mikroregionu, obcemi z přilehlých regionů a Sdružením přátel Kelčského Javorníku. Obec Rajnochovice přispěla na stavbu rozhledny finanční částkou ve výši 400 000,- Kč.

Autor: architektonického návrhu Ing. Arch. Marta Balážiková, Brno

Projektant: Ing. Ondrej Balážik, Brno

Zhotovitel: COMMODUM, spol s r.o., Valašská Bystřice

Technický dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Vítězslav Študent, Holešov

Příprava: od záměru po realizaci trvala téměř 10 let

Realizace: III./2015 – VIII./2015

Konstrukce: kombinace modřínových lepených profilů a žárově zinkované oceli

Výška stavby: 35 m

Výška horní vyhlídkové plošiny: 30 m

Počet schodů: 156

Počet zastavení s vyhlídkou: 12

Osvětlení: napájené fotovoltaickými články

Kolaudace: 27.srpen 2015

Slavnostní otevření: 15.září 2015

Užívání: bezplatné, v souladu s Provozním řádem

Další info a odkazy

  • Odkazy

PMR

http://www.podhostynsko.cz/index.php?main_m=aktuality

logo

https://www.facebook.com/Rozhledna-Kelčský-Javorník-1511984342445917/?ref=aymt_homepage_panel

 

  • Aktuálně z Rozhledny Kelčský Javorník

Široká veřejnost nemohla nepostřehnout elegantní dominantu Hostýnských hor, jež byla zpřístupněna v polovině měsíce září loňského roku.

Dle reakcí pestrého spektra a počtu návštěvníků se stala vyhledávaným a žádaným turistickým cílem. Nejen, že nabízí dokonalé daleké výhledy do okolí, ale je také místem zastavení a k zamyšlení. Návštěvníkům nabízí přímý kontakt s naturální přírodou Hostýnských hor, bohatou na nesčetné přírodní zajímavosti.

Dlouholetý záměr Podhostýnského mikroregion (PMR) vybudovat na Kelčském Javorníku právě rozhlednu je zdařile ve finále. Sdružení obcí PMR dále pokračuje v budování zázemí a propagaci moderní stavby. Na rozhledně bylo mimo jiné ve spolupráci s Nadací Partnerství nainstalováno sčítací zařízení určené k monitoringu návštěvnosti. Z prvních objektivních výsledků sčítacího zařízení je zřejmé, že v období od 16. 4. do 15. 5. 2016 navštívilo rozhlednu celkem 3 114 návštěvníků, nejnavštěvovanějším dnem byla sobota. Hodinový průměr jsou 4 návštěvníci, denní průměr 104 návštěvníků. Ve sledovaném období je zaznemenán pouze jeden den s nulovou návštěvností.

Nezanedbatelnou zajímavostí je natočení reportáží o rozhledně štábem České televize do pořadu Toulavá kamera a Českého rozhlasu Brno, jež byly odvysílány v minulých dnech.

Podhostýnský mikroregion děkuje všem za přátelskou spolupráci při realizaci všech kroků. Návštěvníkům rozhledny za dodržování provozního řádu stavby a za velmi příznivé ohlasy.