Obsah

Zprávy

Očkování psů a koček

MVDr. Zbyněk Miklík oznamuje že ve čtvrtek 6.5.2021 v době
od 17.00 - 17.15 před OÚ, 17.15 - 17.30 u kostela
a 17.30 - 17.45 u pily
v Rajnochovicích proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině.
Za očkování se vybírá 100,- Kč.
Očkovací průkazy vezměte sebou.
celý text

ostatní | 3. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace k dopravnímu značení na Trojáku

Sdělení k Veřejné vyhlášce

Dne 19.11.2020 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní a dne 30.11.2020 Městský úřad Vsetín. odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy dle ustanovení §77 odst. 5. zákona č. 361/2000 Sb. stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci v obci Hošťálková označené dle Pasportu místních komunikací obce Hošťálková č. 63c v k. ú. Hošťálková a v úseku v lokalitě „na Trojáku“ směrem k rozhledně Maruška a dále na Bludný vrch v k. ú. Rajnochovice.

Opatření obecné povahy spočívá mimo jiné v umístění dopravních značek č. B 11 Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU.

Tímto dává Obecní úřad v Hošťálkové a Obecní úřad v Rajnochovicích všem uživatelům výše uvedené komunikace na vědomí, že dne 17.12.2020 došlo dle Veřejné vyhlášky k umístění příslušného dopravního značení a od tohoto počinu bude dotčenými orgány, včetně Policie České republiky požadováno dodržování příslušné legislativy.

Vyhláška č 294/2015 Sb. říká, že dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“

Obec Hošťálková a Obec Rajnochovice věří, že omezením provozu zvýší bezpečnost na místní komunikaci, která je součástí tzv. Hostýnské magistrály, na které se nachází turistické, cyklistické a běžkařské trasy a je intenzivně turisticky využívána po celý rok.

Veškeré dokumenty k veřejným vyhláškám jsou k nahlédnutí na úředních deskách obce Hošťálková a obce Rajnochovice, či v úředních hodinách přímo v sídlech obecních úřadů.
celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Nová otevírací doba COOP HB v Rajnochovicích

Prodejna COOP HB oznamuje, že od 2.1.2021 je
otevírací doba jako byla dřív.
Po- 7-12 Odpoledne ZAVŘENO
Út-Čt- 7-12 13-16
Pa - 7- 12,13-16,30
So-7-10
Ne- ZAVŘENO celý text

ostatní | 2. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"

Naše škola se stala součástí realizace projektu „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"
Pracovní a soukromý život rodičů dětí byl sladěn prostřednictvím projektu, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu. Realizace probíhala v období 20.8.2018- 19.8.2020 a projekt podpořilo celkem 207 rodičů z ORP Bystřice pod Hostýnem. celý text

ostatní | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENÍ

Kominík P. Mynařík z Hranic bude ve středu dne 28. 10. 2020 provádět v naší obci čištění a kontrolu spalinových cest od spotřebičů na pevná a plynná paliva. Cena za jeden komín včetně vystavení zprávy o pravidelné roční kontrole činí 300,-az 350,-Kč, za každý další komín v domě je cena 100,-Kč. Zájemci nechť se hlásí na tel. č. 603 156 665, nejlépe formou SMS . celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky krajských voleb 2020 - Rajnochovice

Obec Rajnochovice
Konečné výsledky
sečteno 100 %
účast 39,51 %
ANO 19,25 %
KDU-ČSL 18,63 %
Česká pirátská strana 13,04 %
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9,32 %
Komunistická str.Čech a Moravy 8,70 %
Trikolóra, Soukromníci, NEZ 8,07 %
Česká str.sociálně demokrat. 8,07 %
Svoboda a př. demokracie (SPD) 6,21 %
Občanská demokratická strana 5,59 %
Moravané 1,86 % celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oprava silnice mezi křižovatkou na Kunovice přes nádraží po křižovatku na Komárenskou

Od 8. 10. do 31. 10. 2020 bude z důvodů oprav vozovky uzavřena cesta od křižovatky na Kunovice přes vlakové nádraží až k rozcestí na Komárenskou silnici.
Objízdná trasa je po tzv. "Komárenské" silnici, autobusy budou mít povoleno jezdit přes stavbu a zastavovat na nádraží. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY V PRODEJNĚ COOP HB RAJNOCHOVICE

Oznamujeme občanům, že v době od 25.9.2020 do 2.10.2020 bude změna prodejní doby v prodejně COOP HB v Rajnochovicích a to takto:
pátek 25.9. 2020 7 - 12 14 - 16
sobota 26.9. 2020 7 - 10
neděle 27.9. 2020 8 - 10
pondělí 28.9. 2020 zavřeno - svátek
úterý 29.9.2020 až pátek 2.10. 2020 7 - 12 14 - 16 celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření KHS Zlínského kraje

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nařizuje s účinností od 23. září 2020, od 0.00 hod. do 31. října 2020 do 23.59 hod., v okresech Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž následující mimořádné opatření:

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole.

Zákaz se nevztahuje na:
individuální návštěvy knihoven a studoven,
individuální konzultace,
zkoušení za přítomnosti nejvíce 10 osob,
laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
klinickou a praktickou výuku a praxi.

celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace ZŠ Rajnochovice

Vážení rodiče,
rozhodnutím KHS v rámci mimořádných opatření při epidemii byla od čtvrtku 17.9.2020
do odvolání uzavřena ZŠ Rajnochovice v celém provozu (včetně školní jídelny) - viz www.zsrajnochovice.cz.
Z telefonických konzultací s KHS vyplývá, že škola bude uzavřena ještě v pondělí 21.9. i v úterý 22.9.
Další postup závisí na epidemiologické situaci
(méně než 30 % pozitivně testovaných žáků a pedagogů).
O jejím vývoji budete opět informováni prostřednictvím třídních učitelů.
Pokud budete uplatňovat nárok na ošetřovné,
tiskopis si můžete stáhnout na www.eportal.cssz.cz. Jelikož je kancelář školy uzavřena, bude Vám po obnovení provozu tiskopis potvrzen zpětně.
Vladimír Konečný,
ředitel ZŠ Rajnochovice
EPORTAL.CSSZ.CZ
http://www.eportal.cssz.cz/
celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem je od 17.09.2020 přístupný pouze po objednání

Vážení občané a klienti Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,z důvodu zhoršené epidemické situace ve městě Bystřice pod Hostýnem je městský úřad od 17.09.2020 do odvolání přístupný POUZE PRO OBJEDNANÉ KLIENTY.
Pokud je to možné, osobní kontakt prosím nahraďte písemným, elektronickým či telefonickým.
Objednat k jednání se můžete telefonicky nebo v rezervačních systémech na webových stránkách. Kontakt na spojovatelku je 573 501 911.
Mgr. Eva Studená v. r.
tajemnice Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem
celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení OÚ v Rajnochovicích

Z důvodu epidemické situace bude Obecní úřad do odvolání otevřen pouze v úřední dny tj. v pondělí 7,30 - 12,00 13,00 16,00 a středu 7,30 - 12,00 13,00 - 18,00 hodin. Mimo úřední dny je budova uzavřena. Neodkladné záležitosti po předchozí telefonní domluvě na čísle 573 391 nebo 724 184 265.
Děkujeme za pochopení
celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení obecní úřadu v Rajnochovicích

Oznamuje občanům,že od 17.9.2020 do odvolání je kvůli vzniklé koronavirové situaci v naší obci uzavřena obecní knihovna, tělocvična ZŠ a posilovna, dále opět nabízíme možnost rozvozu nákupu do domu, zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 724 184 265 nebo 573 391 263.

Děkujeme za pochopení


celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Roušky od 1.9.2020

Přehled kde jsou roušky od 1.9.2020 povinné celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření KHS Zlínského kraje


S účinností ode dne 19. 8. 2020 od 00:00 hod. do odvolání, se na území celého Zlínského kraje nařizuje:
1️⃣. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ???? jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků.
2️⃣. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. celý text

ostatní | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem je od 02.07.2020 opět otevřen pro veřejnost radnice

Městský úřad je od 02.07.2020 opět otevřen pro veřejnost
radnice
Vzhledem k tomu, že na Městském úřadu Bystřice pod Hostýnem nedošlo k rozšíření onemocnění COVID-19, je pro veřejnost od čtvrtka 02.07.2020 opět otevřen.
Provozní doba úřadu je:
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (úřední den)
Úterý 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (úřední den)
Čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30 celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Znovuotevření rozhledny

otevření rozhledny celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pohled do historie Rajnochovic

Staré album z Rajnochovic celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Zajištění provozu lékařské pohotovostní služby

oznámení celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Leták - COVID-19 senioři


ostatní | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace - COVID-19

informace celý text

ostatní | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Mobilní aplikace

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.
celý text

ostatní | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu