Obsah

Kostel sv. Anny

Nejvýznamnější historickou architektonickou památkou Rajnochovic je místní kostel, jenž úzce souvisí se vznikem Rajnochovic.

 

Kostel sv.Panny Marie a hřbitov kostel
kostel kostel

 

Na místě dnešního hřbitova (nalevo od současného kostela) stával odedávna dřevěný kostelík sv. Anny, zřejmě ze 12. století. Kostelík postupně pod vzrůstajícím počtem návštěvníků chátral, proto farář požádal o pomoc v Olomouci. Olomoucký kardinál Wolfgang ze Schrattenbachů se rozhodl vedle dřevěného kostelíka vystavět prostorný chrám Narození P. Marie a sv. Anny dle návrhu italského architekta G. P. Tencala. Chrám se stavěl v letech 1711-1716, v roce 1717 dostal i zvony. Po usídlení Mikulášových synů (zakladatele obce, viz. historie) nedaleko kostela v r. 1721 se jeden z nich stává zvoníkem.

Kostel je architektonickým skvostem baroka. Je také nazýván "valašskou katedrálou" pro svoje rozměry (půdorys 38 x 12 m). K vchodu do chrámu vede široké kamenné schodiště. Nad vchodem je kamenný erb kardinála Schrattenbacha a nad ním sluneční hodiny, po stranách pak sochy sv. Jana nepomuckého a sv. Jana Sarkandra. Před kostelem je dále kamenná pieta (sedící p. Marie s Kristem na klíně) s letopočtem 1815 a kamenný kříž z roku 1737.

Samotný chrám má valenou klenbu, po stranách 22 oken s okenními lunetami. Při pěkném počasí vytvářejí sluneční paprsky obdivuhodné osvětlení. Na hlavním oltáři je dřevěné sousoší sv. Anny s P. marií a Ježíškem. Pochází zřejmě z původního dřevěného kostelíka. Kolem sousoší je ozdobná dřevořezba. Za hlavním oltářem je obraz Narození P. Marie. V r. 1930 byly instalovány nové varhany, jež byly vestavěny do původní baroktní skříně varhan z r. 1720, která je jednou z nejstarších na Moravě. Chrám má výbornou akustiku.

Současně s kostelem dal arcibiskup postavit malý zámeček k příležitostnému pobytu. Roku 1727 zde byly zřízena farnost s právem vedení matrik narozených, sňatků a zemřelých. Ve farní budově je v současnosti vybudováno Centrum pro mládež olomoucké arcidiecéze- "Přístav" (http://www.www.ado.cz/obsah/centrum-pro-mladez). Mladí lidé zde mají možnost společně trávit volné dny, sportovat, účastnit se přednášek, duchovních obnov atd. Obdobný účel má i rekreační zařízení na Košovech- "Archa". Středisko má podmínky k celoročnímu ubytování (http//....).

 

Centrum pro mládež olomoucké arcidiecéze Táborové středisko Archa

 

Kostel v Rajnochovicích je poutním místem. Každoročně se koná slavná anenská pouť, na kterou přicházejí poutníci až z Bystřice p. Hostýnem a Loukova. "Pouť" se však poslední léta soustřeďuje spíše kolem kulturního domu, kde bývá množství atrakcí a stánků.