Obsah

Pily a mlýny

V Rajnochovicích bylo odedávna několik mlýnů a pil. Při jejich zakládání dávala vrchnost majitelům v 18. st. výhody: zdarma dostali dřevo na stavbu pily, mohli kácet pro svou potřebu suché stromy apod. Již v roce 1722 dostal Adam Rakús povolení ke stavbě mlýna na místě soutoku Juhyně a Kostelního potoka. Stával ještě před 50 lety ("Horákův mlýn").  Podle soupisu nemovitostí za účelem stanovení daní v r. 1775 bylo v obci pět vodních pil a dva mlýny. Koncem 19. st. bylo celkem 7 mlýnů, většinou i s pilami.

Pod lesním úřadem stál před více jak sto lety mlýn a pila Josefa Rajnocha. Pila i mlýn dobře prosperovaly, před koncem 19. st. měl však majitel časté neshody s panstvím (zvláště v době plavení dříví, kdy mu nešlo na mlýn dostatek vody). Znechucen prodal celý svůj majetek. jeho "výminek", dřevěný domek vedle pily, typické valašské stavení, stojí dodnes (č.p. 11).

 V r. 1903 postavilo arcibiskupské panství místo staré vodní pily novou parní pilu. Pila měla 60 zaměstnanců a poskytovala práci i pasekářům, kteří i s kravskými potahy dováželi klády. Závod se rozrůstal později i  o traktory a další techniku. V takové konkurenci pochopitelně soukromé pily zanikly.

V současné době se v Rajnochovicích nachází dvě pily, přičemž největší pila je ve své činnosti už jen pozůstatkem původní arcibiskupské pily. Druhá menší pila se nachází u kostela před farou.

 

pila Pila v Rajnochovicích a okolí