Obsah

Rajnochovice - napojení vrtu HRO1 do vodojemu Persunka

dotace

Účelem navrhované stavby je rozšíření zdrojů pitné vody pro obec Rajnochovice o nový čerpací vrt ve stávající lokalitě zdrojů pitné vody na západ od centra obce, pro dosažení požadovaného zvýšení kapacity kvalitní pitné vody.
Do objektu vodojemu Persunka bude nově přivedena výtlačným řadem i voda z nového vrtu HRO-1 z prostoru jímacího území v okolí vodojemu v katastru obce Rajnochovice. Propojení úpravny vody se zdrojem surové vody v jímacím území Rosošné bude realizováno novým přívodním řadem, který umožní doplnění stávajícího zdroje a tím i plného využití prameniště pro distribuci pitné vody do všech připojených nemovitostí.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra pro životní prostředí.