Obsah

Seznam podaných informací v r. 2013

Odpovědi na žádosti r. 2013

 

Sdělení k odvolání ze dne 28.5.2013

K Vašemu odvolání Vám sdělujeme, že do datových schránek OÚ Rajnochovice nepřišla Vaše žádost a nemohli jsme tedy na Váš dotaz odpovědět. V příloze Vám posíláme kopii   seznamu přijatých datových zpráv od 22. 4. 2013 do 3.5.2013.

 

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme:

v bytovém domě Rajnochovice 26 , v bytě paní  M.  S. dlouhodobě přihlášeny 3 osoby.

 

Žádost ze dne  6. 7. 2013

Slečna M. B. je od  15. 3. 2012 nahlášena jako další spolubydlící v bytě paní M. S., v bytovém domě Rajnochovice 26, v příloze zasíláme kopii oznámení od E.S.

 

Na základě žádostí ze dne 15,16, a 17. září 2013 Vám souhrnně odpovídáme na  Vaše dotazy:

  1. Už jednou jste požadovala informace  na základě jakého právního titulu vypracovával  pan architekt Š. změnu ÚP Rajnochovic a my znovu odpovídáme, že žádný architekt Š. OÚ Rajnochovice nevypracovával změnu ÚP  Rajnochovic.
  2. Rozhodnutí stavebního úřadu v Bystřici pod Hostýnem vůči nezařazení parcely č.280 v k.ú. Rajnochovice na OÚ není.
  3. Smlouva  mezi Obcí Rajnochovice a panem J. U na pronájem plochy za bytovkou č. p. 26 neexistuje, protože to není  obecní pozemek.
  4. Pan Antonín Uhřík je uvolněný starosta, odměňovaný  dle nařízení vlády 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů(příloha č.1 k nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonu 375/2010 Sb.) Jeho plat se skládá z pevné částky 26 054,00 Kč, příplatek za obyvatele 7 434,00 Kč a příplatek za matriku 2 000,00 Kč,  celkem tedy hrubá mzda činí 35 488,00 Kč za měsíc.

Za období od 1.1.2012 do 31.8.2013 nepobíral žádné prémie ani odměny.

  1. Pan  J.  H. vykonává funkci  člena  rady Obce Rajnochovice  a předsedy Komise pro rozvoj a obnovu venkova a je odměňovaný  dle nařízení vlády 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů(příloha č.1 k nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonu 375/2010 Sb.) Jeho plat se skládá z pevné částky 1 064,00 Kč, příplatek za obyvatele 171,00 Kč, celková  měsíční odměna je  1 235,00 Kč.  Za období od 1.1.2012 do 31.8.2013 nepobíral žádné prémie , mimořádné odměny ani jiné požitky.
  2. Kopie Smlouvy o pronájmu  paní R. S. pro obchůdek RENA je přiložena v příloze č. 1 tohoto dopisu. Smlouva je na dobu neurčitou.
  3. V dodatku č.1  Smlouvy o pronájmu je uvedeno, že v období od 1. 11. 2008 do 31.10. 2009 je sleva 50% z nájemného. Tato sleva se poskytuje každému začínajícímu podnikateli v prvním roku pronájmu obecních prostor. Žádné jiné  snížení, osvobození, navýšení či jiné úlevy paní S. nemá a neměla. Kopie Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu  součástí tohoto dopisu jako příloha č. 2.