Obsah

Rajnochovský zpravodaj

Vydavatelem Rajnochovského zpravodaje je Obec Rajnochovice, evidenční číslo zpravodaje: E 24547.

Zpravodaj bude vycházet 2x ročně - vždy v červenci a v prosinci. Své příspěvky ke zveřejnění ve zpravodaji můžete zasílat na e-mail obec@rajnochovice.cz do 30.6. pro červencové vydání a do 30.11. pro prosincové vydání.

 

Rajnochovský zpravodaj č. 1/prosinec 2023

 

Podhostýnský zpravodaj 2/2018

Podhostýnský zpravodaj č. 3/2017

Rajnochovský zpravodaj č. 6 (zima r. 2015)

Rajnochovský zpravodaj č.5 (léto r. 2015)

Prezentace obce při celostátním kole Vesnice roku (r. 2015)

Rajnochovský zpravodaj č. 4 (r. 2014)

Rajnochovský zpravodaj_speciální vydání (r. 2010-2014)

Rajnochovský zpravodaj č. 3 (r. 2013)

Rajnochovský zpravodaj č. 2 (r. 2012)

Rajnochovský zpravodaj č. 1 (r. 2011)